Obóz w miejscowości Orlej koło Alwerni, sierpień 1978 r.

Od lewej: Jarek Stańczak, Zosia Kowalska, na niej Alusia Żbikowska,
dalej Andrzej Boguszewski i Marek Czapliński.