Stempel z obozu nad jez, Czystym koło Wdzydzów Tucholskich,
sierpień 1977 r.