Koperta listu z obozu nad jez. Piaseczno ze stemplem obozowym, sierpień 1983 r.