Jeden ze stempli z obozu nad jeziorem Szczytno koło Gwieździna, sierpień 1979 (stempel obozu młodszego).