Stempel z obozu nad jez. Paklicko Wielkie koło Lubrzy, sierpień 1980 r.