Stempel z obozu w miejscowości Orlej k. Alwerni, sierpień 1978 r.